Barn, Ungdoms och Familjehjälpen 

    Anna Anna-Karin  

 

            

  Barn, Ungdoms och Familjehjälpen erbjuder:

  • Individuellt anpassade insatser när man som mest behöver det.
  • Stödsamtal, hjälp och verktyg till att kunna få må bra och hitta tillbaka till en fungerande vardag igen.
  • Att få hjälp med att bryta destruktiva beteenden som exempelvis skolfrånvarosproblematik med vägledande, motiverande och KBT inriktade samtal i kombination med djurunderstödda insatser.

  • Stöd och insatser i väntan på att exempelvis få komma till vården. Att få hjälp att bryta hopplöshet, inaktivitet och destruktivitet mot hopp, aktivitet, konstruktivitet genom rid och körterapi och hundaktiviteter med terapihästar och stödhundar. 
  • Att få hjälp med att identifiera flerfaktorsproblematik som påverkar hela familjen där vi tillsammans tittar på olika lösningar. 
  • Vi finns både inne Norrköping och ute på landet på Doggsencenter utanför Simonstorp men vi erbjuder även stödsamtal i hemmet. 
  • Vi arbetar både med och utan djurunderstödda metoder - man väljer själv.
  • Vi använder oss av stödhundar och terapihästar.
  • Vi har ett brett upparbetat kontaktnät där vi fungerar som kontaktstöd ut mot samhällsaktörer som vård, skola, socialtjänst, m.m . 
  • Konceptet är unikt utifrån de integrerade djurunderstödda    metoderna.

 

Målet är att utifrån varje enskild individ ge möjlighet till:

Upptäckt och insikt kring sina egna unika resurser och förmågor.

Att få en stärk självkänsla i den man är och ett stärk självförtroende i det man gör.

Att kunna uppnå en inre trygghet, förhöjd livskvalitet och grundläggande god hälsa och hälsosyn.

Att uppnå en positiv livsförändring mot framtidstro och tilltro till den egna förmågan.

Att bryta gamla mönster och tillåta sig själv att få må bra.                                                                                          

 Vi som jobbar med detta är:

Anna Doggsen: Beteendevetare med vidareutbildning i psykoterapi, leg gymnlärare i psykologi och djurvård som arbetat som lärare inom naturbruksgymnasiets djurvårdsutbildning, skolkurator på Degeergymnasiet i Norrköping och som behandlingsansvarig för Doggsencenters öppenvård och rehab sedan tio år tillbaka.

Anna-Karin Kark: Auktoriserad socionom med handledarutbildning som arbetat inom Norrköpings Kommun som skolkurator i samtliga årskurser under tjugo års tid och som jobbat på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping.

Puttepudel och Brunoterrier utbildade stödhundar för ändamålet.

Anna Anna-Karin2

 

Man kan både som privatperson och myndighet kontakta oss.

Vill ni veta mera så kontakta:

Anna Doggsen Mobil 0730241136 Mail:doggsenrehab@telia.com

Anna-Karin Kark Mobil 0761083695 Mail:AKbrunokark@gmail.com

www.doggsencenter.se

Varmt välkomnat till Barn, Ungdoms- och Familjehjälpen i samarbete med DoggsenCenter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lite blandat smått o gott!

 
Idag är det 
 
Och klockan är

blandat
 
 
blandat
 
Vill du ha ett namnförslag till din valp, så klicka på knappen. Kanske något av följande 12 710 passar?

Hundnamn

blandat

Här bakom knappen döljer sig ett bildspel om
Doggsencenter
uppbyggnad Hundhotell 3

blandat

WM

För dig som vill se några videoklipp från Vm i Ungern på Frida och Vimza i action , klicka på någon av följande länkar: Skydd  eller Lydnad

blandat