Rehabilitering med djurunderstödda metoder för ungdomar och vuxna

Hur fungerar DoggsenCenters Rehabiliteringsverksamhet och vad innefattar den?

DoggsenCenters rehabilitering bygger på ett "grönt" arbetssätt med biofiliteorin som grund samt hjälpmetoderna DAT och DAA där människan i samspel med djur och natur sätts i fokus för en positiv livsutveckling. DoggsenCenter innefattar två grundkoncept, dels en omfattande hundverksamhet med uppstallning för mellan tjugo och femtio hundar, omplacering, rehab, hunddagis, inackordering, träning, coachning och tävlingsverksamhet samt en lantgårdsenhet med väl utvalda djur som hästar, getter, höns, katter och kaniner där gårdsdjuren liksom hundarna tjänar syftet att kunna aktivera och även motivera individer i en livsförändringsprocess.

 

Frida och Dramur

 

Vem vänder sig DoggsenCenters Rehabilitering till och hur arbetar vi?

 

Verksamheten vänder sig till ungdomar och vuxna  som av olika anledningar behöver extra stöd och hjälp för att komma in i en fungerande vardag igen. Detta på grund av att exempelvis psykisk- och/eller fysisk ohälsa, utbrändhet och stress, neuropsykiatriska diagnoser, psykosociala svårighter kan ha hindrat ens personliga utveckling då man inte klarat av studier eller arbete.  

 

Doggsencenter erbjuder därmed en individuellt anpassad rehabilitering i en unik miljö, med professionell handledning nära djur i en fantastisk natur. 

Våra djurunderstödda hjälpmetoder baserar sig på att i individuellt anpassad form aktivt delta i de djurrelaterade verksamheterna med tydlig struktur, få finnas med i ett meningsfullt sammanhang med delaktighet och gemenskap och få känna sig behövd av både medarbetare och djuren här på gården. Den dagliga skötseln, omvårdnaden och träningen av centrets djur har funktionen att stimulera till motivation, ansvarskännande och glädje inför arbetsuppgifterna som i sin tur skapar förståelse, kunskap och nya färdigheter.

 

I arbetsuppgifterna och i lagarbetet utvecklas även individens sociala förmåga på flera plan, exempelvis i mötet med kunder och djurägare samt i teamarbetet i djurverksamheterna men även i samspelet med djuren. Verksamheten är en dagverksamhet som utformats och anpassats för att efterlikna en ordinär arbetsplats för att kunna förbereda, lägga grunden för och kunna slussa vidare individen in i ett framtida fungerande samhälls- och arbetsliv.  

Aktivitet

 

Vad är grundtanken med DoggsenCenters Rehabiliteringsverksamhet?

 

Grundtanken med verksamheten är att kunna få en andra chans i livet och kunna skapa en trygg bas att stå med nya möjligheter, erfarenheter och kunskaper samt en värdefull referens att ta med sig ut i verkligheten för att kunna stärka sina chanser till en framtida sysselsättning.  

 

Verksamheten genomsyras av ett helhetstänk där individen ska ges möjlighet till vägledning för att ”kunna hitta sig själv” börja fundera över sin framtid, vem är jag, vad vill jag och vart ska jag i livet? I kontinuerliga handledarledda samtal diskuteras olika lösningar fram som exempelvis möjligheterna att kunna läsa in en missad skolgång, diskussion kring realistiska jobb som man kan söka och som skulle kunna fungera i nutid, samt att få hjälp med tankar som, vad kan jag, vad skulle jag vilja lära mig och vad finns det för möjligheter för mig i dagsläget och i framtiden. Detta för att kunna ta klivet in i samhällslivet med en förståelse för sitt egetansvar, livsutveckling och livssituation. 

 

Anna och Mister Bo

 

Vad är målet med Doggsencenters rehabiliteringsverksamhet?

 

Målet med DoggsenCenters dagverksamhet är bl.a att kunna stärka individens självkänsla genom att ge möjlighet till upptäckt och insikt kring sina egna unika resurser, förmågor och möjligheter, samt att också kunna uppnå en förhöjd livskvalitet med trygghet, en god grundläggande hälsosyn och en positiv livsförändring mot framtidstro och tilltro till den egna förmågan.Detta för att i förlängningen kunna utvecklas till en ansvarstagande, självständig samt självförsörjande individ.  

DoggsenRehab arbetar långsiktigt för att uppnå goda och ihållande resultat, eftersom livsförändring oftast tar tid. Verksamheten har under de existerande åtta åren med sin naturnära metod uppnått fantastiska individresultat.

 

Grym

 

Vad kostar en rehabilteringsplats på DoggsenCenter?

Rehabiliteringsplatsen har en fast avgift per månad.

Deltagartiden individanpassas och kan maxas upp till fyra deltagardagar per vecka mellan kl.8.00 och 16.00.

 

Vill du veta mer kontakta Anna Doggsen

doggsenrehab@telia.com

 

 

Hem

 Lite blandat smått o gott!

 
Idag är det 
 
Och klockan är

blandat
 
 
blandat
 
Vill du ha ett namnförslag till din valp, så klicka på knappen. Kanske något av följande 12 710 passar?

Hundnamn

blandat

Här bakom knappen döljer sig ett bildspel om
Doggsencenter
uppbyggnad Hundhotell 3

blandat

WM

För dig som vill se några videoklipp från Vm i Ungern på Frida och Vimza i action , klicka på någon av följande länkar: Skydd  eller Lydnad

blandat